کارنامه علمی

دکتر عبدالرسول خیراندیش

متولد ۱۹۵۷- برازجان- ایران

دکترا در تاریخ ایران – متخصص تاریخ مغول

رتبه علمی: استاد تمام (Professor)

محل کار: دانشگاه شیراز – ایران

فعالیت های علمی : تدریس در دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس

تالیف: بیست کتاب درسی ، ترجمه ، تصحیح ، تالیف

تالیف: حدود ۵۰ مقاله در تاریخ ایران و مغول

تالیف: ده مقاله درباره حافظ و سعدی

ارائه مقاله در سمینارهایی در ایران، هند، روسیه، فرانسه، انگلستان، ترکیه، ازبکستان و ژاپن

AbdolRasool kheirandish

Birth day 1957/11/8

Birth place Borazjan

AssociateProfessor

Department of History

College of Literature and Humanities

Shiraz University, Shiraz,Iran

Tel-fax: +987116276373

arkheirandish@yahoo.com

info@akheirandish.ir

 

دکتر خیراندیش علاوه بر تدریس در دانشگاههای مختلف و ارائه مقاله در سمینارهای داخلی و خارجی، تالیف حدود سی کتاب و حدود دویست مقاله را در کارنامه علمی خود دارد.

♦ تدریس در دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خوارزمی و پیام نور.

♦ تالیف ده عنوان از کتابهای درسی مدارس و مرکز تربیت معلم.

♦ برنامه ریزی دروس و برنامه های آموزشی تاریخ از سطوح دبیرستان تا تحصیلات تکمیلی دانشگاهها.

♦ عضویت در هیئت تحریریه قریب به ده مجله علمی پژوهشی تاریخ.

♦ تاسیس و سردبیری مجلات کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ( تا۱۰۵ شماره ) و مجله رشد آموزش تاریخ۵۵ شماره).

♦ عضویت در مراکز متعدد علمی و پژوهشی و مراکز اسناد

♦ ارائه و مقاله در کشورهای ژاپن، اشتان، فرانسه، روسیه، ترکیه، کنیا، هند

♦ ترجمه کتاب های “مغولان در تاریخ” نوشته برتولداشپولر، “سواحل خلیج فارس” نوشته جان گوردون لوریمر و “برازجان” نوشته ویلم فلور.

♦ تصحیح کتاب های “تاریخ بوشهر” با همکاری عمادالدین شیخ الحکمایی، “جنگنامه، کشم” و “جرون نامه” با همکاری محمدباقر وثوقی.

♦ تالیف و تدریس کتا بهای “تاریخ جهان” برای مراکز تربیت معلم، “ریشه یابی نام و پرچم کشورها” با همکاری سیاوش شایان، “برازجان دیروز و امرو و فردا” و “برازجان سرزمینی آفتاب بامدادن“.

♦ انتشار شش جلد پژوهشنامه خلیج فارس با همکاری آقای مجتبی تبریزنیا.

♦ تدریس در مراکز تربیت معلم شیراز۶۳-۱۳۶۱و آموزش پرورش برازجان و خورموج (۶۴-۱۳۶۳و برگزاری حدود ده دوره ضمن خدمت برای دبیران تاریخ و کارشناسی کتاب های تاریخ وزارت آموزش و پرورش (هشت سال۱۳۷۱-۱۳۶۴).

♦ همکاری با “دانشنامه خلیج فارس”، “دایره المعارف بزرگ اسلامی”، “دانشنامه ایران و اسلام” در تالیف مقالات.

♦ عضو موسس و هیات علمی کنفرانس های دو سالانه “خلیج فارس فرهنگ تمدن” در دانشگاه تهران.