پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر اول و دوم)

به کوشش د کتر عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریزنیا

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر 1 و 2)

«خلیج فارس به عنوان خاستگاه تمدن‌های بزرگ و چهارراه شرق و غرب و نقطه اتصال و ارتباط بسیاری از اقوام و ملل، همواره از موقعیتی ممتاز برخوردار بوده است. سواحل طولانی خلیج فارس، دروازه گشوده ایران بر جهان است و به دلیل امکانات فراوان و غنی خود و نیز طبیعت متنوع و زیبایش، دریایی سرشار از نعمت و برکت را برای ایرانیان به ارمغان آورده است.» کتاب حاضر در سال ۱۳۸۴ در قالب دو دفتر جداگانه و به عنوان ضمیمه مجله «کتاب ماه تاریخ و جغرافیا» منتشر شده و اکنون به صورت یک‌جا در اختیار مخاطب قرارگرفته است. اهمیت جهانی خلیج فارس، بانک شاهی در بوشهر، گستره دریای پارس، نام‌گذاری خلیج فارس، نهضت خلیج فارس‌شناسی و …، از جمله موضوعات مندرج در مقالات این مجموعه است.

ناشر: خانه کتاب

وزیری (شومیز) ـ ۷۰۰۰۰ ریال ـ چاپ اول / ۱۵۰۰ نسخه.

۳۴۸ ص- شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۲-۰۱۱-۰، سال نشر: ۱۳۹۰٫ جلد دوم: دانشنامه خلیج فارس (س – ی)، ۶۸۸ ص- شابک: ۲-۷۴-۵۵۱۵-۹۶۴-۹۷۸- سال نشر: ۱۳۹۴

موضوع: خلیج فارس – دایره‌المعارف‌ها

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر ششم)

۹۲۲۱۱۱۵۸

 

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر ششم)

به‌اهتمام: عبدالرسول خیراندیش، مجتبی تبریزنیا

ناشر: خانه کتاب ایران

۷۱۲ ص. وزیری (شومیز). ۲۵۰۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۲۰۰۰ نسخه. سال نشر: ۱۳۹۲٫ شابک: ۲-۱۱۶-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: مقاله‌های فارسی – قرن ۱۴/ خلیج فارس – تاریخ

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر پنجم)

۹۱۲۱۲۰۸۵

 

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر پنجم)

به‌اهتمام: عبدالرسول خیراندیش، مجتبی تبریزنیا

ناشر: خانه کتاب ایران

۵۵۲ ص. وزیری (شومیز). ۱۱۰۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۵۰۰ نسخه. سال نشر: ۱۳۹۱٫ شابک: ۵-۰۶۱-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: خلیج فارس – تاریخ

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر چهارم)

۹۱۲۱۲۰۷۸

 

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر چهارم)

به‌اهتمام: عبدالرسول خیراندیش، مجتبی تبریزنیا

ناشر: خانه کتاب ایران

۵۶۰ ص. وزیری (شومیز). ۱۱۵۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۵۰۰ نسخه. سال نشر: ۱۳۹۱٫ شابک: ۸-۰۶۰-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: خلیج فارس – تاریخ

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر سوم)

۹۰۳۰۱۰۲۵

 

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر سوم)

به‌اهتمام: عبدالرسول خیراندیش، مجتبی تبریزنیا

ناشر: خانه کتاب ایران

۶۱۶ ص. وزیری (شومیز). ۱۲۵۰۰۰ ریال. چاپ اول/ ۱۵۰۰ نسخه. سال نشر: ۱۳۹۰٫ شابک: ۶-۰۰۶-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

موضوع:   خلیج فارس – تاریخ

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر اول و دوم)

۹۰۳۰۱۱۲۰

 

 

پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر اول و دوم)

به‌اهتمام: عبدالرسول خیراندیش، مجتبی تبریزنیا

ناشر: خانه کتاب ایران

۳۴۸ ص. وزیری (شومیز). ۷۰۰۰۰ ریال. چاپ دوم/ ۱۵۰۰ نسخه. سال نشر: ۱۳۹۰٫ شابک:    ۰-۰۱۱-۲۲۲-۶۰۰-۹۷۸

موضوع:  خلیج فارس – تاریخ